අපිරිසිදු දන්සල් දැම්මොත් වරදී

වෙසක් උත්සව සමයේ පවත්වන සියලූ දන්සල් පළාතේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ. ලියාපදිංචි නොකළ අපිරිසිදු ආහාරපාන ලබාදෙන

Read more

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව
2020-May-29 | 06:05

තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(සමුච්චිත) - 1,530
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 775
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව - 0
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව - 68
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව - 745
මරණ සංඛ්‍යාව - 10