ජනවාරි මාසයේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම නිශ්චිත බව නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පවසයි

ජනවාරි මාසයේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම නිශ්චිත බව නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පවසයි. එය වසර 2020 දක්වා අඛණ්ඩව සිදු

Read more

පාසල්වලට පලමු ශ්‍රේණියට ළමයි ඇතුලත් කර ගැනීම ලබන 17 වැනිදා

මේ වසර සදහා පලමු ශ්‍රේණියට ළමයි ඇතුලත් කර ගැනීම ලබන 17 වැනිදා නිල වශයෙන් සිදු කෙරේ. ඊට පෙර ළමයින් පාසලට

Read more

ඔෂධ මිල නියාමනයත් සමග ගුණාත්මක ඖෂධවල අලෙවිය විශාල ලෙස ඉහල ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා කියයි

ඔෂධ මිල නියාමනයත් සමග ගුණාත්මක ඖෂධවල අලෙවිය විශාල ලෙස ඉහල ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය ඇමති වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි. මේ

Read more