අස්ථාවරව හුදෙකලාව පැවති රට ශක්තිමත් රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්ථනය කිරීමට වත්මන් රජය සමත් වූ බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි

අස්ථාවරව පැවති රට ස්ථාවර ශක්තිමත් රටක් බවට පරිවර්ථනය කිරීමට වත්මන් රජය සමත් වූ බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. මුතූර්

Read more

ඉදිරි සති දෙක තුලදී ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සූදානම්

ඉදිරි සති දෙක තුලදී ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සූදානම්ප බව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයා පවසයි.

Read more

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරන කටයුතු ලබන මස පළමුවනදා සිට

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනාධිපතිධූර ප්‍රචාරක කටයුතු ලබන මස පළමුවනදා ඇරඹේ. ජාතික ජන බලවේගයේ ගම්මට්ටමේ ප්‍රචාරක කටයුතු සදහා විශාල පිරිසක් එක්වන

Read more

පොදුජන තරුණ පෙරමුණේ නෙඵම් ප්‍රකාශනය ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂකයාට පිළිගැන්වේ

පොදුජන තරුණ පෙරමුණේ නෙඵම් ප්‍රකාශනය ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට පිළිගැන්වීම ඊයේ සිදුවිය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණේ ජාතික සමුඵව

Read more