කලාකරුවන්ගේ සුබසාධනයට කැපවන බවට සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

සංස්කෘතික ප්‍රඥප්තියක අවශ්‍යතාව ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පෙන්වා දෙයි. එමගින් රටේ නායකයන් සහ කලාකරුවන් අතර සබදතාව ශක්තිමත් කරගත හැකි බව

Read more

අධිකරණයේ ස්වාධීනතාව කෙරෙහි පවතින විශ්වාසය සහතික වු බව ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රිවරයා කියයි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය පිලිබද පැතිරවු ව්‍යාජ මත දැන් ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා කියයි. අධිකරණය කෙරෙහි

Read more