රජයක් ඉතිහාසයේ ලබා දුන් වැඩිම සහනාධාර මුදල කොරෝනා වසංගතය වෙනුවෙන්

මෙතෙක් ඉතිහාසයේ රජයක් ලබාදුන් වැඩිම සහනාධාර මුදල කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වත්මන් රජය ජනතාවට ලබා ඇතැයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල

Read more

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අබුඩාබි හි පිහිටි ශ්‍රීී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා ඇතැයි විදේශ සබඳතා අමාත්‍යංශය පවසයි

Read more

ශ්‍රීී ලංකාවේ විශාලතම සුළං බල ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් පුඵල් කිරිමට ජනාධිපතිතුමාගෙන් උපදෙස්

මන්නාරම් තුඩුවේ මේ වනවිට ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇති ශ්‍රීී ලංකාවේ විශාලතම සුළං බල ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් පුඵල් කර පුනර්ජනනීය විදුලිබල නිෂ්පාදනය

Read more