මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මුඵ සංඛ්‍යාව 1558 දක්වා ඉහලට- ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 28 ක්

මෙරට කොරෝනා ආසාදිත මුඵ සංඛ්‍යාව 1558 දක්වා ඉහල ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 28 ක්

Read more

ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර රෝහල් කොරෝනා ආසාදිතයින්ගෙන් පිරී යයි-ලෝකයේ කොරෝනා ආසාදිත මුඵ සංඛ්‍යාව හැට ලක්ෂය ඉක්මවයි

මේ වන විට ලෝකයේ කොරෝනා ආසාදිත මුඵ සංඛ්‍යාව හැට ලක්ෂ 23 දහස් 177 කිඇමරිකාවෙන් ආසාදිතයින් 17 ලක්ෂ අනූ දෙදහස් 908

Read more