කුරුදු වගාව ප්‍රවර්ධනයට පියවර

Share Button

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුදු වගාව ප්‍රවර්ධනයට පියවර ගැනේ. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය ප්‍රතිපාදන සපයයි. අක්කර 1200 ක අලුතින් වගාව සිදු කර ඇත. ගුණාත්මක කුරුදු වගාව ප්‍රවර්ධනය අපේක්ෂාවයි. වගාව නඩත්තුවට මුලික ප්‍රාග්ධනය රජය සපයයි

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *