ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් හි තැන්පතු සදහා රක්‍ෂණ වන්දි ගෙවීම කඩිනමින්

Share Button

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් හි තැන්පතු සදහා රක්‍ෂණ වන්දි ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බංකුව කටයුතු යොදයි. නිසිපරිදි සම්පුර්ණ කළ හිමිකම් ආකෘති පත්‍රය සහ අනෙකුත් ලියවිලි ඉදිරිපත් කරන්නැයි එම තැන්පත්කරුවන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ. හවුල් ගිණුම් හිමියන් වන්දි අයදුම් කිරීමේදී වෙන් වෙන්ව ආකෘති පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය හරහා ප්‍රතිලාභින්ගේ ගිණුම්වලට වන්දි බැරකෙරේ. අයදුම්පත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්ද. මාතර. මාතලේ. නුවරඑලීය. කිලිනොච්චි හා ත්‍රිකුණාමලය සහ අනුරාධපුරය යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින්ද ලබාගත හැකිය.

ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව් ඩොට්. සී. බී. එස්. එල් ජී. ඕ. වී. ඩොට් එල් කේ. වෙබ් අඩවියට පිවසීමෙන්ද අයදුම්පත් භාගත හැකිය. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 20 වැනිදායි. අධ්‍යක්‍ෂ . නිරාකරණ හා බලගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. අංක 30 ජනාධිපති මාවත. කොළඹ 01 ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනැවිත් භාරදිය හැකිය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *