ඉදිරි අයවැයේ දිී රාජ්‍ය මුල්‍ය සැලසුම් ශක්තිමත් කිරීමට නව යෝජනා

Share Button

අතුරු සම්මත ගිණුම මගින් ආවරණය කරනු ලබන මේ වසරේ මුල් මාස හතර සදහා වන වියදම් ද ඇතුලත් කරමින් 2019 වසර සදහා නව විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනේ. ඒ සදහා වු ජාතික අයවැය දැනට සකස් කෙරෙමින් පවතිී. මීට සමගාමීව රාජ්‍ය මුල්‍ය ඒකාග්‍රතා වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් සහ වසර 2021 ක වනවිට අත්සන් ිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති මධ්‍යකාලීන රාජ්‍ය මුල්‍ය ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගත හැකි යෝජනා කිහිපයක් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිබේ. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. එමගින් රජයේ ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 17 කට වඩා වැඩි කිරීම . රජයේ පුනරාවර්තන වියදම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 15 ක ප්‍රතිශතයකට සීමා කිරීම . රජයේ ආයෝජන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 5 යි දශම 5 ක මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාම . අයවැය හිගය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 3 යි දශම 5 කට සීමා කිරීම . නොපියවු රාජ්‍ය ණය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 70 ට වඩා අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යාම එම යෝජනා වෙයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *