ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලේදි ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සම්මාන රැසකින් පිඳුම් ලබයි.

Share Button

මේ වන විට කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රන ශාලා පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන 2018 ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උලෙලේදී ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සම්මාන රැසක් දිනාගනී. නිශාන්ති ලක්මිනි සල්පිටිකෝරාල ප්‍රශස්ථතම සිංහල ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාව ලෙසත් මෙහොමඩ් පෙරෝස් ප්‍රශස්ථතම දෙමළ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයා ලෙසත්. මරියෝ විජේවර්ධන ප්‍රශස්ථතම ඉංග්‍රීසි ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති නිවේදක ලෙසත් ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මානයට පාත්‍රවුහ.

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ඌව ප්‍රජා ගුවන් විදුලියේ අජිත් වසන්ත ඈපා වසරේ ප්‍රශස්ථතම සිංහල ගුවන් විදුලි ළමා වැඩසටහනට හිමි ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මානය දිනාගත්තේය. ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ දෙමල අංශයේ අනුෂා මොරායස් වසරේ ප්‍රශස්ථතම දෙමල ගුවන් විදුලි ළමා වැඩහනට හිමි ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මානය දිනාගත්තාය.

වසරේ ප්‍රශස්ථතම සිංහල ගුවන් විදුලි අධ්‍යාපනික වැඩසටහනට හිමි ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මානය ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයේ ප්‍රියන්තනී ගමගේ දිනාගත්තාය. ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කඳුරට සේවයේ ප්‍රසන්න ජයම්පති විශේෂ ඇගයීම් සම්මානයක් දිනාගත්තේය. මේ වන විටත් සම්මාන උළෙල පැවැත්වේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *