මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ අභ්‍යාස ආයතනය මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ කල්ලඩිහිදි

Share Button

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ අභ්‍යාස ආයතනය මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන්ගේ වෘත්තිය පුහුණු අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් කල්ලඩිහිදි ස්ථාපිත කරනු ලැබීය.

සාම්ප්‍රදායික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය නූතන වෙළඳපල ඉල්ලුම හා සැසදෙන පරිදි ශිල්පිය වශයෙන් දියුණු කිරීම එහි අරමුණයි. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ් සාම්ප්‍රදායික ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුවන් පවතී .

දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල තුල මෙම නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවති. නව පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 5 කට ආසන්න මුදලක් වැය කර තිබේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *