මුහුණ සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ඇදුම් තහනම් කිරීමේ විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි .

Share Button

මුහුණ සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ඇදුම් තහනම් කිරීමේ විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි . ඒ අනුව සම්පුර්ණයෙන් මුහුණ සගවාලන ඇගඵම් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යයක් හැදීම හෝ පැලදීම වැලැක්වීමට අදාල ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ. ගැසට් පත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ යම් තැනැත්තෙකු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයකදී අදාල පුද්ගලයා හදුනාගැනීමට යම් අයුරකින් බාධාවක් විය හැකි සම්පුර්ණ මුහුණු සගවාලන ඇගඵමක් හෝ ඇදුමක් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යයක් නොඇදිය සහ නොපැලදිය යුතු බව බවයි

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *