විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලබන ඉහළම දක්ෂතා දක්වන සිසුන්ට ලොව ප්‍රමුඛ විශ්ව විද්‍යාලවල සඳහා ශිෂ්‍යත්ව

Share Button

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලබන සිසුන් අතරින් භෞතික විද්‍යාව. ජීව විද්‍යාව. තාක්ෂණය. වානිජ. කළා යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හී ඉහළම දක්ෂතා දක්වා ඇති සිසුන්ට ලොව ප්‍රමුඛ විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයන් ලෙස අධ්‍යාපනය හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමට රජය අපේක්ෂා කරයි. ඒ අනුව 2019 අයවැය මගින් යෝජිත අධ්‍යාපනික විශ්ෂ්ඨත්වය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු පනත් කෙටුම්පතක් සම්මත කිරිමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති කෙටුම්පත් සම්පාදනය කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දිම සඳහා මුදල් ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ. .

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *