රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා හා පුහුණු අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු ස්මාට් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මගින්

Share Button

තරුණ විරැකියාව අවම කිරීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය අංශයේ පවතින රැකියා සහ පුහුණු අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු ස්මාට් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හරහා ජනතාවට දැනුම් දීමට යයි. ඒ අනුව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන රැකියා අවස්ථා ඇතුඵ්ව රජයේ සියලු රැකියා අවස්ථා ද . බඳවා ගැනීමේ නිවේදනද මෙම ආයතනය යටතේ ජනතාවට තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත. එමෙන්ම බැංකු හා මුල්‍යායතන මගින් ලබා දෙන විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රම හා තාක්ෂණික සහායක සේවාවන් පිළිබඳව ද මෙමගින් දැනුවත් කෙරේ. දේශීය හා විදේශීය ව්‍යවසායකත්ව අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු . රජයේ අමාත්‍යංශ හා සම්බන්ධ ආයතන මගින් ලබා දෙන වෘත්තිමය හා පුහුණු අවස්ථා පිළිබද ලබා දෙන තොරතුරු පිළිබදවද ස්මාට් ශ්‍රි ලංකා මෘදුකාංගය තුල පළ කිරීමට යෝජිතයි. එමෙන්ම උපාධිධාරින් සහ වෘත්තිය පුහුණු ආයතනවලින් පිටවන පුහුනුලාභීන් මෙහි ලියාපදිංචි කෙරේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *