මේ වසරේ දී ශ්‍රීි ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 3 යි දශම 3 ක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි

Share Button

මේ වසරේ දී ශ්‍රීි ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 3 යි දශම 3 ක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි ස්ථාවර සාර්ව ආර්ථික රාමුව   දේශපාලනික ස්ථායිතාව රාජ්‍ය යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සැලසුම් කොට ඇති පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරිම සහ ව්‍යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා අරඹා ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ මෙම වර්ධනය අත්කර ගැනීමට හැකිවනු ඇත  ලෝක ආර්ථිකයේ අපේක්ෂා පිළිබද ලෝක බැංකුව පළ කළ වාර්තාවක මේ බව සදහන් වෙයි පසුගිය වසරේ ද ීඑම බැංකුව ශ්‍රීි ලංකාවේ සියයට 2 යි දශම 7 ක ආර්ථික වර්ධනයක් සිදුවනු ඇති බව වාර්තා කොට තිබිණි  ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය මාර්තු 31 වැනිදායින් අවසන් වන 2019/2020 මුදල් වර්ෂයේ දී සියයට 5 දක්වා අඩු වනු ඇති බවද ඊළග වර්ෂයේ දී එය සියයට 5 යි දශම 8 ක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි  බංග්ලාදේශයේ මේ වසරේ ජුනි මාසයෙන් අවසන් වන මුදල් වර්ෂය තුල සියයට 7 යි දශම 2 කින් ද ඊළග මුදල් වර්ෂයේ දී සියයට 7 යි දශම 3 ක ආර්ථික වර්ධනයක් අපේක්ෂා කෙරේ

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *