ඊ පාස්පොට් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්

Share Button

ඊ පාස්පොට් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කර ඇතැයි රජය පවසයි. වඩාත් ආරක්‍ෂාකාරී සහ කාර්යක්‍ෂ්ම සේවාවක් සැපයීමට හැකිවන පරිදි එම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙයි. මේ අතර මැදකොළඹ ජල සම්පාදන හා අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය වැඩිදියුණු කෙරේ. මෙතක් අඛණ්ඩව ජල සැපයුමක් නොලැබෙන ප්‍රදේශවලට ජලය අඛණ්ඩව සැපයීමේ හැකියාව ලැබේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *