සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ වර්ධනයක්

Share Button

පසු ගිය වසරේදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ සමස්ත ආදායම රුපියල් බිලියන 259 ක් වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. එය 2018 වසරට සාපේක්ෂව සියයට 16 යි දශම 5 ක වර්ධනයකි. අරමුදලේ ප්‍රධාන ආදායම් ප්‍රභවය පොලී ආදායමයි. 2018 වසරේදී පොලී ආදායම රුපියල් බිලියන 229 යි දශම 4 ක් වූ අතර 2019 වසරේදී එම අගය වාර්තා වූයේ රුපියල් බිලියන 254 යි දශම 7 ක් වශයෙනි. එය සියයට 11 ක වර්ධනයකි. ව්‍යාපාර කොටස්වල ආයෝජනය කිරීමෙන් ලද ලාභාංශ ද 2018 වසරට සාපේක්ෂ 2019 වසරේදී සියයට 60 යි දශම 7 කින් වර්ධනය වී තිබේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *