යුක්තිය පසිදලීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්‍ෂ්ම කිරීම සදහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයක්

Share Button

යුක්තිය පසිඳමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම හා කඩිනම් කිරීිම සදහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීිමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවෙයි. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා ඊට අදාල කැබිනට් මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ අනුව අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලු වලට වසර 3 ක් තුළ විසදුම් ලබාදීිමට හා අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සිදුකිරීිමට ජ්‍යෙෂ්ඨ නිීතිඥවරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටු 5 ක් අමාත්‍යවරයා පත්කල අතර ඒවායේ ප්‍රධානීන්ට හා උපදේශකවරුන්ට පත්විම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීිම අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යංශයේදීි සිදුකෙරිණි. අධිකරණවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, අපරාධ නීති ප්‍රතිසංස්කරණය, අධිකරණ පද්ධතිය ඩිජිටල්කරණය හා ස්වයංක්‍රිය කිරිම, වාණිජ නිීති ප්‍රතිසංස්කරණය සහ සිවිල් නීති ප්‍රතිසංස්කරණය මෙම කමිටුවලට පැවරී තිබේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *