දුරකතන තැපැල් සහ විද්‍යුත් ලිපි ඔස්සේ ඉදිරිපත් වන මහජන ඉල්ලීම්වලට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් කඩිනම් ප්‍රතිචාර

Share Button

තැපෑල දුරකතන ෆැක්ස් සහ විද්‍යුත් තැපෑල ඔස්සේ කෙරෙන මහජන ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි කොවිඩ් 19 මර්දනය සදහා සෞඛ්‍ය අංශ ලබාදී ඇති උපදෙස් හා නිර්දේශ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලයට පැමිණීමේ දී හා කාර්යාලය තුළ අවම නිලධාරීන් පිරිසක් සේවා සැපයීමේ දී සිදුවිය හැකි අපහසුතා සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගෙන ඇත ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ මහජන සම්බන්ධතා අංශයඔම්බුස්ඩ්මන් කාර්යාලය සහ ජනාධිපති අරමුදලට සම්බන්ධ විමේ අවස්ථාව සැලසේ ජනාධිපති මහජන සම්බන්ධතා අංශයට 0114-354-550   0112-354-550 යන දුරකතන අංක මගින් සම්බන්ධ විය හැකිය එහි ෆැක්ස් අංකය වන්නේ 0112-348-855 ය ([email protected]) – විද්‍යුත් තැපෑල ඔස්සේ ද මීට සම්බන්ධ විය හැකිය ඊට අමතරව 0112-338-073 දුරකතන අංකය ඔස්සේ [email protected] ඔම්බුඩ්ස්ට්මන් කර්යාලය හා සම්බන්ධ විය හැකි බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි ජනාධිපති අරමුදල හා සම්බන්ධ විය හැක්තේ 0112-354-354 යන දුරකතන අංකයෙන් හෝ [email protected] විද්‍යුත් තැපෑල මගිනි

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *