ලෝකයේ සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 14 ලක්ෂය ඉක්මවයි

Share Button

මේ වන විට ලෝකයේ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව පන් කෝටි 94 ලක්ෂ හැට දෙදහස් 204 කි. ඇමරිකාවෙන් ආසාදිතයින් 1 කෝටි 27 ලක්ෂ 47 දහස් 301 දෙනෙකු වාර්තා වෙයි. ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 91 ලක්ෂ 77 දහස් 641 දෙනෙකුද ු බ්‍රසීලයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 60 ලක්ෂ 87 දහස් 608 දෙනෙකුද ු ප්‍රංශයෙන් ආසාදිතයින් 21 ලක්ෂ 44 දහස් 660 දෙනෙකුද ු රුසියාවෙන් ආසාදිතයින් 21 ලක්ෂ 14 දහස් 502 කුද මේ වන විට වාර්තා වෙයි. ගතවූ පැය 24 දී වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වේ. සංඛ්‍යාව 1 ලක්ෂ 46 දහස් 872 කි. ඉන්දියාවෙන් ඊයේ දිනයේදී පමණක් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 37 දහස් 329 කි.
මේ වන විට ලෝකයේ සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 14 ලක්ෂ එක් දහස් 255 කි. වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ඇමරිකාවෙනි. සංඛ්‍යාව 2 ලක්ෂ 63 දහස් 534 කි. බ්‍රසීලයෙන් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1 ලක්ෂ 69 දහස් 485 කි. ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා මරණ 1 ලක්ෂ 34 දහස් 251 ක් වාර්තා වේ. ගතවූ පැය 24 දී වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වේ. සංඛ්‍යාව 820 කි. ඉතාලියෙන් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 630 කි. ප්‍රංශයෙන් කොරෝනා මරණ 500 ක්ද ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා මරණ 478 ක් ද ගතවූ පැය 24 දී වාර්තා විය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *