දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසකට රජයෙන් ප්‍රතිපාදන

Share Button

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මෙම වසරේ රුපියල් මිලියන 3250 කට අධික මුදලක් වැය කර ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පවසයි. මේ යටතේ පුද්ගලයින් ලක්ෂ 12කට සෙත සැලසී ඇතැයි ඔහු ජාතික ගුවන් විදුලියට පැවසිය. සපිරි ගමක් ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සමාජ සේවා ආදි ව්‍යාපෘති සදහා මෙම මුදල් වෙන්කර තිබේ. මේ වසර තුල කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 3400 කට අධික මුදලක් වැය කර ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර් එම් ආර් රත්නායක මහතා පැවසිය. සපිරි ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහනේ ව්‍යාපෘති 3884 ක් සදහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 1900 කි. ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යටතේ ව්‍යාපෘති 167 ක් සදහා රුපියල් මිලියන 150 ක්ද වැය කර තිබේ. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මෙම වසරේදි රුපියල් මිලියන 1300 කට අධික මුදලක් වැය කර ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස් එම් ජි කේ පෙරේරා මහතා පැවසිය. ව්‍යාපෘති 2579 ක් ඒ යටතේ ක්‍රියාවට නැංවුණි. සපිරි ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහනේ ව්‍යාපෘති 1459 ක් වෙනුවෙන් වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 1088 කි. ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 67 ක් සදහා රුපියල් මිලියන 40 ක් ද ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 112 ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 14 යි දශම 5 ක් ද වැය කර ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පැවසිය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *