ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව පන්ලක්ෂය ඉක්මවයි

කොවිඩ්-19 වෛරසය හේතුවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මරණයට පත් සංඛ්‍යාව පන්ලක්ෂ 29 දක්වා ඉහළ යයි. මෙම සංඛ්‍යාව පළවන හා දෙවන ලෝක

Read more