ශ්‍රී ලංකා – කුවේට් වෙළෙඳ ගනුදෙනුවල 4%ක වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකා – කුවේට් ද්වීපාර්ශවික වෙළෙඳ ගනුදෙනුවල 4%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා

Read more

ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ ද්වාරයෙන් ව්‍යවසායකයන්ට තොරතුරු

 ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ ද්වාරය ඇරඹීමත් සමඟ මෙරට ව්‍යාපාරිකයන්ට ආනයන – අපනයන තොරතුරු නිවරදිව හා සාර්ථකව හුවමාරු කිරීම ආරම්භ කර ඇති

Read more