ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරනවා- අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

කඩිනමින් පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. පෙර පැවති ඇතුළත්

Read more

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 1 වසරට ළමයි ගන්න හැදු චක්‍රලේඛය වැරදියි

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛය සඳහා බස්නාහිර පළාත් සභාව සිදු කළ සංශෝධන ව්‍යවස්ථාවට

Read more

අධ්‍යාපන පීඨාධිපතිවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට විදෙස් පුහුණුව .

ධාරිතා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විශේෂ පුහුණුවක් සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයන්හි පීඨාධිපතිවරුන් හා උප පීඨාධිපතිවරුන් 25 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් හෙට (20)  චීනය

Read more

ජනප්‍රිය පාසල් තරගයට හොඳම විසඳුම “ ළඟම පාසල හොඳම පාසල“ වැඩසටහනයි.

“ ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන “ජනප්‍රිය පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලැබෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දී දරුවන් මුහුණ දෙන මානසික

Read more

ශිෂ්‍යත්ව සමතුන්ගේ ශිෂ්‍යාධාර ඉහළට

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දූ දරුවන්ට ලබාදෙන ශිෂ්‍යාධාර මුදල රු. 750 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

Read more