අලුත් අවුරුදු සමයේ සුරාසල් වැසේ.

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ලබන 13 සහ 14 යන දෙදින සුරාසල් වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා

Read more

පරිසර හිතකාමි සැනිටයිසර් නිෂ්පාදනයක් මෙරට වෙළෙඳපොළට

පරිසර හිතකාමි සැනිටයිසර් නිෂ්පාදනයක් ප්‍රථම වරට මෙරට වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දෙයි. ඇල්කොහාල්වලින් තොර සියයට 90 ක්ම ජලය මාධ්‍ය කරගෙන මෙය නිෂ්පාදනය

Read more