හමුදාවේ කටයුතුවලට ජනපති, අගමැති මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ – අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

තමන් හා ජනපතිතුමන් හමුදාවේ කටයුතුවලට මැදිහත් නොවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (18) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය. පැවතිය යුතු

Read more

කිසිදු හමුදා කඳවුරක් වසා නොදමන බව අවධාරණය කෙරේ

ශ්‍රි ලංකා යුද හමුදාව කිසිසේත් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයේ තීරණ ක්‍රියාත්මක නොකරන බව අවධාරණය කර සිටී. සෑම විටම ජාතික

Read more