ඊයේ තරගයෙන් කිංස් ලෙවන් පංජාබ් කණ්ඩායමට කඩුලු 8 ක් ජයක්

ඉන්දිය ප්‍රිමියර් ලිග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සාජා හි ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැති තරගයෙන් රෝයල් චැලෙන්ජර් බැංග්ලෝර් කණ්ඩායම පරදවා කිංස් ලෙවන් පංජාබ් කණ්ඩායම

Read more

ඉන්දිය ප්‍රිමියර් ලීග් – දිල්ලි කැපිටල්ස්ට ජයක්

ඉන්දිය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මුම්බායි හිදි ඊයේ රාත්‍රි පැවති තරගයක දී රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් කණ්ඩායම පරදවා දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායම

Read more

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් – ඊයේ පැවති තරගයේ ජය රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර්ට

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඩුබායි හිදි ඊයේ රාත්‍රි පැවති තරගයෙන් මුම්බායි ඉන්දියන්ස් පිල පරදවා ජය වාර්තා කිරීමට රෝයල් චැලෙන්ජර්ස්

Read more