ආසියානු කණිෂ්ට මළල ක්‍රිඩා ශූරතාවලිය වසර අගදී

කෝවිඩ් 19 වෛරසය හේතුවෙන් කල්දැමු ආසියානු කණිෂ්ට මළල ක්‍රිඩා ශූරතාවලිය මෙම වසර අගදි පැවැත්වීමට අවධානය යොමුව තිබේ. ඊට අදාලව ශ්‍රි

Read more