කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ කිසිදු අපේක්ෂාවක් නැතැයි ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කරයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ කිසිදු අපේක්ෂාවක් රජයට නැතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරයි. වරාය වෘත්තිය සමිති

Read more

රට තුළ වගා කළ හැකි දේ වගා කර දේශිය ගොවියා ශක්තිමත් කරන බවට ජනාධිපතිතුමා සහතික වෙයි

මෙරට වගා කළ හැකි දේ වගාකර පිටරට ගොවියාට යන මුදල් දේශිය ගොවියාගේ අතට ඒමට සලස්වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Read more

රට සහ ජනතාව වෙනුවෙන් භාරගත් වගකීම කවර අභියෝග හමුවේ වුවද ඉටුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කැපවන බව බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා අවධාරණය කරයි

සාමුහිකව ලැබු ජයග්‍රහණය ආරක්‍ෂා කරමින් රට සහ ජනතාව වෙනුවෙන් භාරගත් වගකීම කවර අභියෝග හමුවේ වුවද ඉටුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

Read more

ග්‍රාමිය කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්විමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් නිලධාරින්ට උපදෙස්

ග්‍රාමිය මට්ටමෙන් නව කර්මාන්තකරුවන් බිහිකිරිමේදි නව තාක්ෂණික සහ ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබාදෙමින් ඔවුන් දිරි ගැන්විම සිදුකරන්නැයි ආර්ථික පුනර්ජිවන හා දරිද්‍රතාව තුරන්

Read more

සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ ජීවනෝපාය නැංවීමට නව වෙළඳසල් විසිපන්දහසක්

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ගොඩනැංවිමේ වැඩසටහන යටතේ සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග ගොඩනැංවීම සමෘද්ධි කළමනාකරුවන්ට හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ට පැවරෙන බව ආර්ථික පුනර්ජීවන

Read more

ලබන වසරේ මුල් මාස තුනේදී මහ පරිමාන කිරි නිෂ්පාදකයන් බිහි කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළක්

මහ පරිමාණ කිරි නිෂ්පාදකයන් බිහිකිරීම රජයේ ප්‍රධාන අරමුණක් බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්‍ෂ

Read more

බස්නාහිර පළාතේ සංවර්ධනය රටේ ඉදිරි ගමනට ඍජුවම දායක වන බව බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා පෙන්වා දෙයි.

ජාතික ආර්ථිකයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන බස්නාහිර පළාතේ සංවර්ධනය රටේ ඉදිරි ගමනට ඍජුවම දායක වන බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම

Read more

මෙවර අයවැයෙන් වැඩි ප්‍රමුඛතාව ග්‍රාමීය අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් බව රජය කියයි

ග්‍රාමීය අවශ්‍යතා සදහා මෙවර අයවැයෙන් ප්‍රමුඛතාව ලබාදී ඇතැයි ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ද්‍රරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සදහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ

Read more

ගොවීන්ගේ සියලුම එළවඑ අස්වනු මිලදී ගැනිමට රජය සුදානම්

ගොවීන්ගේ සියලුම එළවඑ අස්වනු මිලදී ගැනිමට රජය සුදානම් බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යය සාධක

Read more

රට සෞභාග්‍යය කරා රැගෙන යන ගමනේ දී අලුත් යෝජනා සදහා මුල් තැන දෙන බව රජය කියයි

රට සෞභාග්‍යය කරා රැගෙන යන ගමනේ දී මහජන නියෝජිතයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුඵව ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් කරන අලුත් යෝජනා සදහා

Read more