අනං මන්නම් නොකියා , පොතක් අරන් කියවන්න

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා භූමිය ගිනිය නොහැකි තරම් මිනිසුන්ගෙන් පිරී තිබිණ. විටෙක අනුකම්පා විරහිතව පොළවට පතිතවන සූර්ය රශ්මිය හෝ

Read more

පොත් කියවන ගමන් ගී රස විදින්න .

  පොත් මිලදී ගන්නට කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර ශාලාවට පිවිසෙන ඔබට එහි ප්‍රවේශ ද්වාරය අසල ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ

Read more