බොරැල්ලේ ස්ථාන කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ-තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව ඉවතට

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව හෙට අලුයම 5.00 සිට ඉවත් කෙරේ. එමෙන්ම තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කරන බව කොවිඩ් නයින්ටීන් පැතිරිම

Read more