73 වැනි ජාතික නිදහස් දිනය අභිමානවත්ව සැමරේ

අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් දිනු නිදහස සුරක්‍ෂිත කරමින් රටේ ඒකීයබව භෞමික අඛණ්ඩතාව සහ ස්වෛරීත්වය ආරක්‍ෂා කිරීමට රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් ලබාදී ඇති

Read more

ලොවපුරා බෞද්ධයන් අන්තර්ජාලය හරහා එකමුතු කෙරේ

බෞද්ධ දර්ශනය ලොව පුරා ගෙනයාමට අමෙරිකාවේ සහ ලොවපුරා සිටින ධර්මදුත සේවයේ නියුතු මහා සංඝරත්නය සිදුකරන්නාවු මහගු සත්කාරය සුවිශේෂී අගය කිරීමකට

Read more