ආසියා , ශාන්තිකර ව්‍යවසායක සමුළුව ත්‍රීමලේ

ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ව්‍යවසායකත්ව , අධ්‍යාපනික නවෝත්පාදන වැඩසටහන් සමුළුව මේමස 09- 10 යන දෙදින තුළ ත්‍රිකුණාමලයේ දී පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන

Read more

පොත් කියවන ගමන් ගී රස විදින්න .

  පොත් මිලදී ගන්නට කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර ශාලාවට පිවිසෙන ඔබට එහි ප්‍රවේශ ද්වාරය අසල ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ

Read more