ඉදිරි සති 2 න් පසු ඇමරිකාවේ සියලු වැඩිහිටියන්ට කොවිඩ් එන්නත.

ඉදිරි සති 2 න් පසුි ඇමරිකාව පුරා සිටින සියලුම වැඩිහිටියන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම සිදු කරන බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න්

Read more

කැලිෆෝනියා කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්‍ෂ 20 ඉක්මවයි

අමෙරිකාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලක්‍ෂ 20 ඉක්මවු ප්‍රථම ප්‍රාන්තය බවට කැලිෆෝනියාව පත්වෙයි. එම ප්‍රාන්තයේ මරණ 23 දහස් 635 ක් වාර්තා වී

Read more

අමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ පැතිර යන දරුණු ලැව්ගිනි වලට හේතුව පරිසර වෙනස්වීම් බව විද්‍යාඥයෝ පවසති

අමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ පැතිර යන දරුණු ලැව්ගිනි වලට හේතුව පරිසර වෙනස්කම් බව විද්‍යාඥයෝ පවසති. ඔවුන් කළ පර්යේෂණ වලදි හෙලි වී

Read more