‘සුව සැරිය’ පුත්තලමටත්

”1990 සුව සැරිය”  ගිලන් රථ සේවය , පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් නොමිලේ  ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර දී ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික

Read more

නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය වැසිය යුතුයි. නි අමාත්‍ය කාදර් මස්තාන්

යුද්ධයෙන් අවතැන්වූවන් වහාම පදිංචි කිරීමට කටයුතු කරමින් ඔවුන්ගේ විනාශ වූ නිවාස , ආගමික ස්ථාන හා ජීවනෝපායන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට

Read more

මෙවර “ඇමතිතුමාගෙන් අහන්න“ වැඩසටහනට දිලීප් වෙදආරච්චි.

  ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වෙළෙඳ සේවය ඔස්සේ විකාශනය වන “ ඇමතිතුමාගෙන් අහන්න “ වැඩසටහන සඳහා මෙවර (2018.10.18) සහභාගී

Read more

බෝග හානි වැළැක්වීම ගැන අදහස්, යෝජනා කෘෂිකර්මෙට දෙන්න.

වනසතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි වැළැක්වීම සඳහා ස්ථිර විසඳුම් සෙවීමට  ගොවීන් හා මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයන්ගේ අදහස් හා යෝජනා ලබා

Read more

වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි ගැන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට කියන්න.

වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානිය පිළිබඳව තොරතුරු ඍජුවම තම ආයතනය වෙත ලබා දෙන මෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි. කෘෂිකර්ම

Read more