රිෂාඩ් බදියුදින් ඇමතිවරයාගේ සහෝදරයා සහ පාස්කු ප්‍රහාරකයන් අතර සබඳතා සොයා තවදුරටත් පරීක්‍ෂණ

පාස්කු ප්‍රහාර පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධීපති කොමිසමේදී රිෂාඩ් බදියුදීන් හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ සහෝදරයා සහ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වෙනත් පාර්ශව සමග ඔහු

Read more

අධිකරණයේ විභාග වන නඩු සම්බන්ධයෙන් රජය කිසිසේත් මැදිහත් නොවන බව අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදි කියයි

අධිකරණයේ විභාග වන නඩු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යංශය හෝ රජය කිසිසේත්ම මැදිහත් නොවන බව ඇමති අලි සබ්රි මහතා කියයි. නඩු පන්ලක්ෂ

Read more