මැද පෙරදිග සිට පැමිණෙන කිසිවෙකුගෙන් නිරෝධායනය සඳහා මුදල් අය නොකරන බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කියයි

මෙරටට මැද පෙරදිගින් පැමිණෙන සේවක සේවිකාවන්ගෙන් කිසිසේත් නිරෝධායනය සඳහා මුදල් අය කිරීමක් සිදු නොකරන බව සංචාරක සංවර්ධන අධීකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

Read more

යහපාලන රජය සමයේ නව සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට හිමිකම්පත් පිරිනැමිමේදි සිදු වූ බව පැවසෙන අක්‍රමිකතා සෙවිමට පංච පුද්ගල කමිටුවක්

යහපාලන රජය සමයේ නව සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට හිමිකම්පත් ලබාදිමේදී සිදු වූ බව පැවසෙන අක්‍රමිකතා සෙවිමට පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කෙරේ. විෂය

Read more