ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල්‍ය ගැටඵ කෝප් කමිටුවේ විමසුමට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද යළිත්වරක් කෝප් කමිටුවට කැදවා තිබේ. පෙබරවාරී 11 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුවට කැදවා

Read more

ජාතික පාරිසරික පනත සංශෝධනයට කෝප් කමිටුවෙන් උපදෙස්

ජාතික පාරිසරික පනත කඩිනමින් සංශෝධනය කරන ලෙස කෝප් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්

Read more

කෝප් කමිටුවේ වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ නව වන සැසිවාරයේ පළමුවන වාර්තාව අද (10) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. එම

Read more

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට කෝප් කමිටුවෙන් කැඳවීමක්

පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට තිරණය කර තිබේ. එම කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය චරිත හේරත්

Read more

ළමාරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය වහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෝප් කමිටුවෙන් නිර්දේශ

වසර 21 ක් ප්‍රමාද වු ළමාරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෝප් කමිටුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට නිර්දේශ කර තිබේ. මේ වනවිට

Read more

ශ්‍රිී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුව හමුවට

ශ්‍රීී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබන මස 11 වැනිදා පොදු ව්‍යාපාර පිලිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවීමට තීරණය කර

Read more

ඛනිජ තෙල් ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීමට අදාල විශේෂ විගණන වාර්තාව අද කෝප් කමිටුවේදී සාකච්ඡාවට

ශ්‍රි ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීමට අදාල විශේෂ විගණන වාර්තාව අද කෝප් කමිටුවේදී සාකච්ඡාවට ගැනේ. කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය

Read more