උත්සව සමයේදී හිගයකින් තොරව ගෑස්

උත්සව සමයේදී හිගයකින් තොරව පාරිභෝගිකයාට ගෑස් ලබාදීමට සුදානම් බව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත මහතා පවසයි. ලෝක වෙලෙදපොලේ ගෑස්

Read more

කන්තලේ සීනි සමාගම ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ යලි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්

කන්තලේ සිනී සමාගම ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත යලි ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පවසයි. වසර 26 ක

Read more

සහන මිලට පොල්

පාරිභෝගික ජනතාවට සහන මිලට පොල් බෙදාහැරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඇරඹේ. හලාවත වැවිලි සමාගම, කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම, පොල් වගා කිරිීමේ මණ්ඩලය මෙම ව්‍යාපෘතිය

Read more