මෙරට අන්තවාදි සංවිධාන 11 ක් තහනම් කිරිමට නිීතිපති අනුමැතිය

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ සිලෝන් තවුහිද් ජමාත් ඇතුඑ සංවිධාන 11 ක් තහනම් කිරීමට නීතිපති අනුමැතිය හිමිවෙයි. නීතිපති සම්බන්ධීකාරක රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා

Read more

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ශ්‍රි ලංකාව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ජගත් සංවිධානයේ ප්‍රශංසාවට

ගෝලිය ආර්ථිකය කඩා වැටීම හා කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රි ලංකාවේ ආර්ථිකය සහ ජන ජිවිතය ඉතා විශිෂ්ට අන්දමින් සුරක්ෂිත කිරිම

Read more