කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් සේවා ලබාගැනිම සපිරි පියස කවුලුවෙන්

කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් සේවා ලබාගැනිම සදහා ඉදිරිපත් කරන සියලු අයදුම්පත් කොළඹ නගර සභාවේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල අසල පිහිටි සපිරි පියස

Read more

රුපියල් කෝටි 80 ක ක්‍රිඩා සංකීර්ණයක්

මෙරට වොලිබෝල් ක්‍රිඩකයන්ට පැවැති විශාල අඩුපාඩුවක් සපුරාලමින් ගෘහස්ථ ක්‍රිඩාංගනයක් සහිත රුපියල් කෝටි 80 ක් පමණ වටිනා ක්‍රිඩා සංකීර්ණයක් ශ්‍රී ලංකා

Read more

අපනයන සංවර්ධන සභාව වසර 28 කට පසු ජනපති සහ අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

අපනයන සංවර්ධන සභාව වසර 28 කට පසු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වෙයි. රාජ්‍ය

Read more

42 වන ජාතික යෞවන සම්මාන තරගාවලිය සදහා මේ දිනවල අයදුම්පත්

42 වන ජාතික යෞවන සම්මාන තරගාවලිය සදහා මේ දිනවල අයදුම්පත් භාරගන්නා බව ජාතික තරුණ සේවා සභාව පවසයි. දිවයින පුරා සිටින

Read more