කොවිඩ්වලින් ආරක්ෂා වන පරිදි අලුත් අවුරුද්ද සැමරීමට සෞඛ්‍ය අංශවලින් උපදෙස්.

කොවිඩ් වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වනපරිදි එලඹෙන සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සැමරිය යුතු බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් වීරසිංහ මහතා

Read more

සුරක්ෂිත නත්තලට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද

සුරක්ෂිත නත්තලක් සැමරීමට බාහිර ආටෝප පසෙකලා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්නැයි ඇක්වයිනාස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ මාධ්‍ය අධ්‍යාපන ඒකකයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ බෙනඩික්

Read more