අලුත් අවුරුදු සමයේ සුරාසල් වැසේ.

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් ලබන 13 සහ 14 යන දෙදින සුරාසල් වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා

Read more

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති සියලු ඔත්තු සේවා සක්‍රීය කෙරේ

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති සියලු ඔත්තු සේවා සක්‍රීය කෙරේ. මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම්, ත්‍රස්තවාදය, කළු සල්ලි, පාතාලය, පරිගණක අපරාධ, ඇතුළු සියලු අපරාධ

Read more