ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් – ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් අවසන් මහා තරගයට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් පන්දුවාර විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයට ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලබයි. ඊයේ පැවති තරගයෙන් දඹුල්ල වයිකිංග්ස්

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන අවසන්පුර්ව වටයේ තරගය අද

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන අවසන්පුර්ව වටයේ තරගය අද පැවැත්වේ. දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායම හා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම එහිදී තරග

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම අවසන් පුර්ව තරගයේ ජය ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමට

හම්බන්තොට සූරියවැව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේදී ඊයේ පැවති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම අවසන් පුර්ව තරගයෙන් කලම්බු කිංග්ස් කණ්ඩායම පරදවා

Read more

තවත් ජයක් වාර්තා කරමින් කළම්බු කිංග්ස් ලංකා ප්‍රිමියර්ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පෙරමුණට

ලංකා ප්‍රිමියර්ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ පැවැති තරගයෙන් දඹුල්ල වයිකින්ග් පරාජය කොට කඩුලු 6 ක ජයක් වාර්තා කිරීමට කළම්බු කිංග්ස් කණ්ඩායම

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර්ලීග් කලම්බු කිංග්ස් – දඹුල්ල වයිකින් තරගය අද

ලංකා ප්‍රිමියර්ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කලම්බු කිංග්ස් කණ්ඩායම සහ දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායම අතර තරගය අද පැවැත්වේ. එය තරගාවලියේ ප්‍රථම වටයේ අවසන්

Read more

කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායම පරදවා කඩුලු 9 ක ජයක් අත්කර ගැනිමට ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමට

ලංකා ප්‍රිමියර්ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති තරගයේදී කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායම පරදවා කඩුලු 9 ක ජයක් අත්කර ගැනිමට ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් -දඹුල්ල වයිකින් පෙරමුණට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කලම්බු කිංග්ස් කණ්ඩායම සහ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම් අතර තරගය සුරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිඩාංගනයේදි දැන්

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පුර්ව වටයට ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් සහ දඹුල්ල වයිකිංග්ස් සුදුසුකම් ලබයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 2 ක් අද පැවැත්වේ. එහිදී 16 වන තරගය සදහා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් සහ කැන්ඩි

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් – ඊයේ ජය ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දඹුල්ල වයිකිංග්ස් කණ්ඩායම සහ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වෙයි. මේ හේතුවෙන්

Read more

ලංකා ප්‍රිමියර් ලිග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද

ලංකා ප්‍රිමියර් ලිග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 2 ක් හම්බන්තොට සුරියවැව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාංගනයේදි අද පැවැත්වෙයි. 14 වන තරගය කලම්බු

Read more