දිවයිනේ ප්‍රධාන ජලාශ 20 ක් පිටාර මට්ටමේ

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන ප්‍රධාන ජලාශ 73 න් 20 ක්ම මේ වනවිට පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇතැයි ජල කළමනාකරණ කටයුතු

Read more

වසර 10 කට පසු පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු 10 ම විවෘත කෙරේ

පොළොන්නරුවට ඇද හැලෙන මහ වැසි හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජලධාරිතාව උපරිම මට්ටමකට ලගාවී තිබේ. ඒ අනුව වසර තුනකට පසු එහි වාන්

Read more