ලෝක තෙත් බිම් දිනය අද

ලෝක තෙත් බිම් දිනය අදයි. 1971 පෙබරවාරි 02 වැනිදා ඉරානයේ රැම්සා නගරයේදි ඇති කරගත් ජාත්‍යන්තර තෙත් බිම් සම්මුතිය අනුව සෑම

Read more

වනජීවී කලාප ආශ්‍රීතව සංචාරක කටයුතු ප්‍රවර්ධනය සදහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක්

වනජීවී කලාප ආශ්‍රීතව සංචාරක කටයුතු ප්‍රවර්ධනය සදහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් සැකසේ. වනජීවී හා වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සංචාරක අමාත්‍යංශය පළාත් සභා සහ

Read more

මාර්තු නිමාවීමට පෙර කැළැ නොවන ඉඩම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් යටතට

මාර්තු මාසය අවසන්වීමට ප්‍රථම වනජීවී හා වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කැලෑ නොවන ඉඩම් ප්‍රාදේශිීය ලේකම්වරුන් වෙත භාරදීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර

Read more

අලි-මිනිස් ගැටුමෙන් ලොව වැඩියෙන්ම අලි මරණ සිදුවන රට ශ්‍රී ලංකාවයි

අලි-මිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් ලොව වැඩියෙන්ම අලි මරණ සිදුවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණ

Read more