සුපිරි පාපන්දු ක්‍රිඩක දියාගෝ මැරඩෝනාට අවසන් ගෞරව දැක්විමට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක්

අභාවප්‍රාප්ත ආජන්ටිනාවේ සුපිරි පාපන්දු ක්‍රිඩක දියාගෝ මැරඩෝනාට අවසන් ගෞරව දැක්විමට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් එක්වෙති. ඔහුගේ දේහය මේ වනවිට බුවනෝර්ස් අයර්ස්

Read more

පාපන්දු ශුර දියාගෝ මැරඩෝනා මිය යයි

ලෝක පාපන්දු ශුරයෙකු වු ආජන්ටිනාවේ දියාගෝ මැරඩෝනා මිය යයි. බුවනෝස් අයර්ස්හි පිහිටි තම නිවසේදී ඊයේ මිය යනවිට ඔහු 60 වන

Read more