මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 430 දක්වා ඉහලට

දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තාවී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 74  371 දක්වා ඉහල යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 501 දෙනෙක්

Read more

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ට ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත ලබාදීම සති අන්තයේ ඇරඹෙයි

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සදහා ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිෂිල්ඩ් එන්නත ලබාදීම සතිඅන්තයේදී ආරම්භ කරන බව මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා

Read more

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව ලබන සතියේ ඇමති මණ්ඩලයට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව ඉදිරි සතියේ දි ඇමති මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 379 දක්වා ඉහළට.

දිවුලපිටිය. පෑලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තා වන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 69 දහස් 94 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 939 දෙනෙක්

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 365 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ, බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරු වලින් වාර්තා වි ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 66225 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 878 දෙනෙක්

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 351 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තාවී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 64 දහස් 575 දක්වා ඉහල යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 726

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 339 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 63120 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 704 දෙනෙක්

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ 323 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය  පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරු වලින් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 60 000 ඉක්මවයි. මේ වනවිට වාර්තා වී ඇති

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පැලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 59337 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයන් 848 දෙනෙකු

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 297 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 57 630 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 852

Read more