බීමත් යතුරුපැදිකරුවන් 264 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බීමත් යතුරුපැදිකරුවෝ 264 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට පත්වෙති. ඉකුත් 31 වැනිදා සිට පැය 48 කදි සිදු කළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්

Read more