රට තුළ වගා කළ හැකි දේ වගා කර දේශිය ගොවියා ශක්තිමත් කරන බවට ජනාධිපතිතුමා සහතික වෙයි

මෙරට වගා කළ හැකි දේ වගාකර පිටරට ගොවියාට යන මුදල් දේශිය ගොවියාගේ අතට ඒමට සලස්වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Read more

සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ ජීවනෝපාය නැංවීමට නව වෙළඳසල් විසිපන්දහසක්

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ගොඩනැංවිමේ වැඩසටහන යටතේ සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග ගොඩනැංවීම සමෘද්ධි කළමනාකරුවන්ට හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ට පැවරෙන බව ආර්ථික පුනර්ජීවන

Read more

ග්‍රාමිය ආර්ථිකය නැංවිමට එලැඹෙන වසරේ ස්වයං රැකියා දෙලක්ෂයක් ඇතිකිරිමට රජයෙන් සැලසුම්

ග්‍රාමීය ආර්ථිය නැංවීමට එලැඹෙන වසරේ ස්වයං රැකියා අවස්ථා දෙලක්ෂයක් ඇතිකිරිමට රජය සැලසුම් කරයි. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන යටතේ සමෘද්ධිලාභින් ජිවනෝපාය

Read more

ලබන වසරේ මුල් මාස තුනේදී මහ පරිමාන කිරි නිෂ්පාදකයන් බිහි කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළක්

මහ පරිමාණ කිරි නිෂ්පාදකයන් බිහිකිරීම රජයේ ප්‍රධාන අරමුණක් බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්‍ෂ

Read more

මෙවර අයවැයෙන් වැඩි ප්‍රමුඛතාව ග්‍රාමීය අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් බව රජය කියයි

ග්‍රාමීය අවශ්‍යතා සදහා මෙවර අයවැයෙන් ප්‍රමුඛතාව ලබාදී ඇතැයි ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ද්‍රරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සදහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ

Read more

රට සෞභාග්‍යය කරා රැගෙන යන ගමනේ දී අලුත් යෝජනා සදහා මුල් තැන දෙන බව රජය කියයි

රට සෞභාග්‍යය කරා රැගෙන යන ගමනේ දී මහජන නියෝජිතයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුඵව ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් කරන අලුත් යෝජනා සදහා

Read more